Mobil: +421 903 887 473

E-mail: firma@elhakomplet.sk

ELHA Komplet s.r.o.

Poskytujeme servis na nami vykonané elektromontážne práce

Na nami vykonané montážne práce poskytujeme záruku v trvaní 60 mesiacov odo dňa odovzdania diela

Preberáme zodpovednosť za nami namontované elektroinštalačné materiály po dobu 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela

Výroba rozvádzačov

Rozvádzače

Pri výrobe rozvádzačov spolupracujeme s renovovanými dodávateľmi typizovaných skríň rozvádzačov. Pri atypických rozvádzačoch spolupracujeme s výrobcami rozvádzačov, ktorí pre nás vyrábajú skrine rozvádzačov atypických rozmerov a tvarov. Vnútornú výzbroj rozvádzačov realizujeme sami v našich dielenských priestoroch alebo pri veľkých rozvádzačoch priamo na mieste osadenia rozvádzača. Používame istiace, spínacie, ovládacie a komunikačné zariadenia od nami overených dodávateľov ako EATON, OEZ, Schrack. Rozvádzače dodávame do rôznych prostredí ako napríklad do vonkajšieho prostredia, do prašných prostredí a pod. Dodávame rozvádzače pre povrchovú montáž prípadne rozvádzače osadené do stien alebo obložené sádrokartónom alebo do drevených stien, rozvádzače samostatne stojace, skriňové alebo rozvodnice. Rozvádzače dodávame po ich zapojení a projektovou dokumentáciou a označením istiacich prvkov a istených obvodov. Ku každému rozvádzaču je dodávaný protokol o skúške, osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku a vyhlásenie o zhode v zmysle v súčasnosti platných STN.