Mobil: +421 903 887 473

E-mail: firma@elhakomplet.sk

ELHA Komplet s.r.o.

Poskytujeme servis na nami vykonané elektromontážne práce

Na nami vykonané montážne práce poskytujeme záruku v trvaní 60 mesiacov odo dňa odovzdania diela

Preberáme zodpovednosť za nami namontované elektroinštalačné materiály po dobu 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Stavebný dozor pre energetické vybavenie stavieb vykonávame od roku 2004.

V rámci dozornej činnosti sme dozorovali rekonštrukcie a výstavby nových elektroinštalácií objektov na celom území Slovenska ako:

• Slovenská sporiteľňa, a.s. ako subdodávka pre Soitron, s.r.o.

• Rodinné domy

• Administratívne priestory

• Reštuarácie, jedálne a kuchyne

• Bleskozvody