Mobil: +421 903 887 473

E-mail: firma@elhakomplet.sk

ELHA Komplet s.r.o.

Poskytujeme servis na nami vykonané elektromontážne práce

Na nami vykonané montážne práce poskytujeme záruku v trvaní 60 mesiacov odo dňa odovzdania diela

Preberáme zodpovednosť za nami namontované elektroinštalačné materiály po dobu 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela

ELHA Komplet s.r.o.

Elektromontážna činnosť na elektrických zariadeniach

O nás

Poslaním spoločnosti ELHA Komplet, s.r.o., je vytvárať prostredie pre odborné a efektívne využívanie elektrickej energie pre malých a stredných podnikateľov a pre občanov.

História firmy

Elektroinštalačná firma ELHA Komplet pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1995. Vznikla ako voľné pokračovanie elektromontážnej firmy ELEKTRO Haramia, založenej v roku 1992. V roku 2005 bola firma ELHA Komplet pretransformovaná na ELHA Komplet, s.r.o.

Práca

Vysoko kvalifikovaní pracovníci firmy zrealizovali počas jej existencie viac ako 1400 elektroinštalácií v najrôznejších oblastiach činnosti - štátne inštitúcie, banky, nemocnice, školy, podnikateľské subjekty, rodinné domy a domácnosti.

Učebňa prepäťovej ochrany

Spoločnosť ELHA Komplet s.r.o. nieje iba o práci ale aj o vzdelávaní. Záleži nám na výchove budúcich majstrov a tak sa im v rámci možností snažime vytvárať moderné štúdijné prostredie. Jedným z takýchto projektov je aj učebňa prepäťovej ochrany v SOŠ Informačných technológií na Hlinickej ulici v Bratislave.


Viacej informácií a fotografií o projekte učebne prepäťovej ochrany nájdete tu: Učebňa prepäťovej ochrany

card light-text image cap